Specializējamies dažādu tekstu tulkošanā

Nodrošinam kvalitatīvus tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumus, specializējoties galvenokārt šādu tekstu tulkošanā:


  • visa veida automobiļu nozares tekstu tulkošana – lietošanas un apkopes instrukcijas, mārketinga materiāli, preses relīzes, mājaslapas, programmnodrošinājuma saskarnes teksti u.tml.;

  • vispārīgu un sarežģītu tehnisko tekstu tulkošana, galvenokārt, industriālo iekārtu, mehānismu un mašīnu tehniskā dokumentācija, produktu apraksti;

  • līgumi, lēmumi, normatīvie akti, iepirkumu dokumentācija un citu juridisko tekstu tulkošana;

  • dažāda veida finanšu tekstu tulkošana, piemēram, gada pārskati, ziņojumi;

  • vispārīgu medicīnas tekstu tulkošana, medicīnas iekārtu instrukcijas un apraksti.
0