Kvalitātīvi tulkošanas pakalpojumi

Ir daudz dažādu kvalitātes kritēriju un mērījumu, un katrā situācijā tie var būt atšķirīgi. Mūsu izpratnē kvalitāte nozīmē labi, norunātājā laikā, atbilstoši izvirzītajām prasībām padarītu darbu un apmierinātu klientu. Savā darbā ievērojam EN 15038:2006 un ISO 9001:2008 kvalitātes standartu prasības.

Tulkošanas biroja pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir trīs galvenie principi – profesionāli, pieredzējuši un pārbaudīti izpildītāji; profesionāla projektu vadība un modernāko tehnoloģiju pielietošana; klienta prasību un norāžu ievērošana. Tomēr vislabākais apliecinājums kvalitātei ir kvalitatīvi paveikts darbs.

Lai pārliecinātos par mūsu profesionalitāti un pakalpojumu kvalitāti, pieprasiet mūsu klientu atsauksmes par darbiem un projektiem, ko esam jau paveikuši līdz šim, rakstot uz e-pastu office@translatepro.eu.

0