Profesionāla tulkošanas programmatūra

Mūsdienu steidzīgajā pasaulē laikam ir arvien lielāka nozīme. Lai produktu un pakalpojumu ieviešana globālajos tirgos notiktu veiksmīgi, ir nepieciešama profesionāļu komanda, rūpīga plānošana, profesionāla projektu vadība, kā arī jaunākās un modernākās tehnoloģijas.

Apzinoties mūsu klientu vajadzības un vēlmes, savā ikdienas darbā esam ieviesuši serverbāzētus risinājumus projektu vadībai, tulkojumu veikšanai un terminoloģijas pārvaldībai – XTRF, Trados Groupshare (TM Server, MT Server, Project server), kā arī izmantojam citus projektu realizācijā nepieciešamus rīkus: SolidConverter, Verifika u.c.

Šīs programmas kļuvušas par mūsu darba ikdienas neatņemamu sastāvdaļu, dodot mums iespēju nodrošināt klientiem kvalitatīvus tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumus jebkura apjoma projektiem, spējot tos paveikt kvalitatīvi, augstā līmenī un īsos termiņos, nezaudējot kontroli pār procesiem, projekta norisi un kvalitāti un terminoloģijas ievērošanu.

XTRF – serverbāzēta tulkošanas projektu vadības sistēma, klientu un izpildītāju portāls. Šī sistēma apvieno visus tulkošanas projektu vadības svarīgākos elementus vienotā vidē, kurai gan projektu vadītāji, gan klienti, gan izpildītāji, izmantojot drošu savienojumu (https) un individuālu lietotājvārdu un paroli, var pieslēgties no jebkuras vietas pasaulē, kur ir pieejams stabils interneta pieslēgums, un piekļūt visai aktuālajai projektu informācijai, failiem, aprēķiniem, rēķiniem, kā arī redzēt visu sadarbības vēsturi.

Trados Groupshare

Translation Memory Server – serverbāzēta tulkošanas atmiņa (datu bāze) – ir tulkošanas projektu realizācijas stūrakmens. Modernā tulkošanas industrija savā darbā izmanto tulkošanas atmiņas programmatūru, kuras pamatdarbības princips ir, klientam veiktos tulkojumus, pa teikumiem (oriģinālteikums, tulkotais teikums) saglabāt (uzkrāt) tulkojumu datu bāzē, lai tos efektīvi varētu izmantot visu nākamo tulkojumu veikšanā, tādējādi samazinot gan projekta realizācijas laiku, gan izmaksas. Serverbāzētai tulkošanas atmiņai (TM Server) attiecībā pret failbāzētu tulkošanas atmiņu ir vairākas būtiskas priekšrocības – visi resursi glabājas drošā vietā uz servera SQL datu bāzē; tiem var piekļūt tikai autorizētas personas, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli; katram lietotājam ir iespējams piešķirt atbilstošas piekļuves tiesības; iespējams veikt lielus un steidzamus tulkošanas projektus vienotā vidē, kas nozīmē, ka var strādāt no dažādām vietām, saglabājot vienotu darba vidi un vienotus resursus.

Terminology Server – serverbāzēta terminoloģijas datubāze – ir kā klienta individualizētās terminoloģijas elektroniskais asistents, kas tulkošanas procesā visiem projekta realizācijā iesaistītajiem speciālistiem norāda uz datu bāzē saglabātajiem terminiem un to tulkojumu, lai visā uzņēmuma dokumentācijā, programmatūrā, mājaslapā un citos tekstos tiktu izmantota vienota terminoloģija. Turklāt šī sistēma ļauj pārbaudīt, vai tulkojumā ir ievērota klienta apstiprinātā terminoloģija no terminoloģijas datu bāzes.

Verifika – tulkojumu kvalitātes pārbaudes rīks – palīdz novērst konsekvences kļūdas, kas nav pamanītas tulkošanas procesā. Īpaši noderīga Verifika ir liela apjoma un sarežģīta formatējuma tekstiem un formātiem. Šis rīks palīdz novērst arī pareizrakstības kļūdas, ciparu kļūdas, neatbilstības starp oriģinālu un tulkojumu un citas nepilnības.

0